Informatie voor leerlingen

Wanneer je begint met je rijopleiding bij Autorijschool José Keijzer, is het belangrijk dat je een aantal zaken meteen regelt: je moet zo snel mogelijk een Gezondheidsverklaring indienen bij het CBR, je moet Autorijschool José Keijzer machtigen voor je praktijkexamen bij het CBR en ook het theorie-examen moet je aanvragen. Dit kan allemaal via deze pagina. Verder vind je informatie over de rijschoolsoftware die wij gebruiken.

Gezondheidsverklaring.

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet je daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heb je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruik je medicijnen die invloed hebben op hoe je rijdt? Dan mag je niet altijd de weg op.

Om jouw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR je een aantal vragen over jouw gezondheid. Daarom vragen we je deze vragen via de site van het CBR te beantwoorden.

Zorg dat je de vragen goed doorleest, een eenmaal ingevulde verklaring kan niet meer gewijzigd worden! Bij twijfel, informeer bij ons! Bekijk voor meer info het filmpje hieronder. 

Autorijschool José Keijzer machtigen voor jouw CBR Praktijkexamen B.

Autorijschool José Keijzer vraagt jouw Praktijkexamen B bij het CBR aan. Hiervoor moet je ons toestemming geven met je DigiD op de site van het CBR.

Theorie examen aanvragen?

Klik hier om je theorie examen aan te vragen bij het CBR. Houd je DigiD bij de hand om in te loggen.

Zo gaat het bij het CBR theorie examen:

Autorijschool José Keijzer werkt met PlanGo.

Wij gebruiken de rijschoolsoftware van PlanGo. Dat is handig voor ons, maar zéker ook voor jou als leerling. In de PlanGo LeerlingApp vind je al je afspraken, vorderingen en facturen. Je kunt je in de LeerlingApp ook voorbereiden op je rijlessen met uitleg en filmpjes over praktijkonderwerpen. Daarnaast kun je ook je theorie leren in de app, met lesstof, video’s, deeltoetsen en oefenexamens. Zo heb je nog maar één app nodig om je rijbewijs mee te halen!

Klik hier om in te loggen op de leerling inlog van Autorijschool José Keijzer uit Wijchen. Dat is jouw persoonlijke pagina, waar je je agenda kunt bekijken, vorderingen en notities kunt bekijken en je financiële overzicht kunt bijhouden.

Privacy policy.

Autorijschool José Keijzer is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking persoonsgegevens.

In het kader van de dienstverlening verwerkt Autorijschool José Keijzer persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Autorijschool José Keijzer verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Verwerking van en het aangaan van overeenkomsten;
  • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding;
  • Verwerking van rijlessen en vorderingen op een digitale leskaart (de verwerker hiervan is PlanGo);
  • Reserveren van examens en/of toetsen.

Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij u de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Autorijschool José Keijzer verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschrevene doeleinden, of indien wij wettelijk verplicht zijn deze informatie te verstrekken.

Social media.

Autorijschool José Keijzer publiceert foto’s van leerlingen alleen na specifiek gevraagde toestemming van de leerling. Deze foto’s worden gepubliceerd op de Facebookpagina en Instagrampagina van Autorijschool José Keijzer.

Minderjarigen.

Wij verwerken geen andere informatie van minderjarigen anders dan hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijn.

Autorijschool José Keijzer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Uw gegevens zijn opgeslagen en beveiligd in een digitaal bestand.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.

Cookiebeleid en Google Analytics.

Op de website van Autorijschool José Keijzer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Autorijschool José Keijzer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Autorijschool José Keijzer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Autorijschool José Keijzer bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Autorijschool José Keijzer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Autorijschool José Keijzer heeft hier geen invloed op.

Autorijschool José Keijzer heeft Google geen toestemming gegeven om via Autorijschool José Keijzer verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autorijschool José Keijzer, Aalsburg 3010, 6602WP Wijchen. Telefoonnnummer: 0651120781. E-mailadres: info@autorijschool-josekeijzer.nl

U hebt recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgevoelige informatie.

Autorijschool José Keijzer behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.